Το αυτί του Γιάννη Γκούμα
Δάκρυσε αίμα
Τη μέρα που έφυγε ο Γκαγκάτσηςtop